Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 • Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, faxu, písemně nebo osobně na naší adrese.
 • Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
 • Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
 • V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím(bankovním převodem, v hotovosti).
 • V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 • Ceny elektrospotřebičů již obsahují příspěvek na historická elektrozařízení(PHE)


3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 • Objednávka je potvrzena jakmile vám zašleme e-mailem informaci s uvedením stavu objednávky "POTVRZENA". Za potvrzení objednávky se nepovažuje prvotní e-mail generovaný automaticky systémem e-shopu s informací, že byla objednávka "ZAREGISTROVANÁ V SYSTÉMU" E-shopu.
 • O odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.


4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 • Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.


5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

 • Objednané zboží vám můžeme zaslat, nebo si jej můžete vyzvednout v kuchyňském studiu osobně. V případě zaslání zboží je při celkové nižší ceně než 15000,-Kč(vč.DPH a bez poštovného a balného) k ceně připočítáno poštovné a balné ve výši 500,-Kč.
 • Zboží je možné uhradit v případě osobního odběru v naší prodejně v hotovosti.
 • Při zaslání zboží přepravcem probíhá úhrada bankovním převodem předem tedy před odesláním zboží.
 • Úhrada dobírkou není možná.


6) DODACÍ LHŮTA

 • Dodací lhůta je kupujícímu sdělena v potvrzujícím e-mailu(případně telefonicky). Obvyklý termín je 3-31 dnů, není-li uvedeno jinak.
 • V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Není-li dodavatel schopen dodržet předpokládaný termín, může být dohodnut jiný termín.
 • Termínem dodání je myšleno odeslání zboží, za zpoždění vzniklé vinou přepravy neneseme odpovědnost.
 • Zboží zasíláme pouze v rámci České Republiky.


7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • Objednavatel je v souladu se zák.č.40/1964 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu od kupní smlouvy odstoupit.
 • Musí tak učinit do 14dnů od převzetí zboží písemným oznámením o odstoupení od smlouvy. Toto oznámení a zboží zašle(na vlastní náklady, ne na dobírku!) na adresu sídla firmy JZ kuchyňské studio, s.r.o., Spojovací 4490/3, 46602 Jablonec nad Nisou. Zboží musí být zasláno ve stavu v jakém jej objednavatel převzal, tj. bez poškození nebo znehodnocení, v neotevřeném, nepoškozeném, originálním obalu.
 • Zboží doporučujeme velmi dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození včetně obalu a u vyšších hodnot také pojistit.
 • Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů od obdržení vráceného zboží Vám vrátíme kupní cenu vráceného zboží.
 • V případě objednání zboží specielně pro zákazníka, typicky s úhradou zálohy na zboží předem, není možné zboží vrátit, tj.odstoupit od kupní smlouvy.


8) REKLAMACE A ZÁRUKA

 • Při zasílání zboží přepravcem(Česká pošta atd.), je v případě zjištění fyzického poškození zásilky objednavatel povinen okamžitě zásilku reklamovat u přepravce, společně s přepravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží a o zjištěných vadách sepsat protokol. V případě, že nebude sepsán protokol s přepravcem, nelze akceptovat reklamace vad a nedostatků zboží vzniklé nedbalostí nebo chybou dopravce.
 • Nekompletnost a neúplnost zásilky je odběratel povinen reklamovat, nejpozději do 24hodin od převzetí zásilky, písemně.
 • Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným a nevhodným používáním zboží, nesprávným skladováním a na opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním . Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem.
 • Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.
POSTUP PŘI REKLAMACI:
 • informujte nás o reklamaci písemně, bez zbytečného odkladu
 • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
 • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
 • doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě


Prodávající:

JZ kuchyňské studio s.r.o., Spojovací 4490/3, Jablonec nad Nisou, 46602

IČO: 28703570, DIČ: CZ28703570, jsme plátci DPH


Kontakty:

Telefon/Fax: 483/310 821

Mobil: 777/310 821

E-mail: info@kuchyne-kvalitne.cz

zpět
RÁDI VÁM PORADÍME...
Technické změny a chyby vyhrazeny!
©2010-2018, JZ kuchyňské studio s.r.o.
www.kuchyne-kvalitne.cz,   Powered by Zen Cart